Program, Stockholm

08:30 - 09:00 Registrering

09:00 - 09:15 Madison Event - Introduktion

Moderator Teodor Axlund startar konferensen

09:15 - 09:50 Flowmon - DDoS and cyber security as todays buzzwords

TomSarocky

It is obvious and well known, that DDoS attacks are rising and are a real threat. There are also multiple options how to handle them, so how you should know, which one is the best? Which approach gives you all you need for your specific situation?
Let’s dive together deeper into network security, so we all can protect our networks much better against all the threats waiting for us out there. Let’s see, what monitoring can bring to us and let’s fight together in the cyber war.

Tomas Sarocky, Area Manager Benelux & Nordics – Flowmon

09:55 - 10:30 A10 Networks - Securing your web services

In recent analysis report it is estimated that one in three web infrastructure hits is by malicious traffic.

So, How can we minimise these attacks from completing their intend action?

James Easton, Channel Enablement SE EMEA – A10 Networks

10:30 - 10:55 Paus med frukost

10:55 - 11:30 Arbor Networks - Pain is inevitable BUT suffering is optional

tomas_200

The stakes have changed for network and security teams.

The threat landscape has been transformed by the emergence of IoT botnets. As IoT devices proliferate across networks, bringing tremendous benefits to businesses and consumers, attackers are able to weaponize them due to inherent security vulnerabilities. This year’s Arbor WISR  report goes in-depth, covering how attackers exploit and recruit IoT devices, how IoT botnets like Mirai operate and offers practical advice on how to defend against them.

The largest Distributed Denial of Service (DDoS) attack reported this year was 800 Gbps, a 60% increase over 2015’s largest attack of 500 Gbps. Not only are DDoS attacks getting bigger, they are also becoming more frequent and complex. This increased scale and complexity has led more businesses to deploy purpose-built DDoS protection solutions, implement best practice hybrid defences and increase time for incident response practice, all positive developments in an otherwise gloomy threat environment.

Tomas Sundström, Consulting Engineer EMEA – Arbor Networks

11:35 - 12:10 Apica - Vet ni hur er applikation hanterar DDoS-attacker innan de sker

SvenH_CH77051

Har ni testat ert skydd mot DDoS och vet ni hur er applikation reagerar?

Sven Hammar, CSO på Apica, kommer att diskutera olika attackformat, samt hur ni med Apicas tjänster kan definiera risk och skyddsåtgärder. Hur ser man till att man har rätt kravställning och korrekta processer för att löpande kunna verifiera att man kan identifiera, och skydda sig mot, olika typer av attacker och extrem last.

Vi avslutar med en demo där vi visar hur vi simulerar en attack. Apica har stor erfarenhet av så kallade ”Megatester” med volymer som vida överstiger de flesta svenska systems kapacitet, samt nya testdefinitioner för att skapa DDoS-mönster och verifiera skyddsåtgärder.

Sven Hammar, CSO – Apica

12:10 - 12:55 Lunch

12:55 - 13:45 MSB - MSB:s arbete med cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur

Foto: Johan Eklund / CERT-SE.

Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet samt arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. I arbetet ingår att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen.

Enheten ansvarar bland annat för
– att stödja samhället i att förebygga och hantera IT-incidenter
– att stödja medieföretagens beredskapsplanering
– att stödja myndigheter i utvecklingsarbetet och med leveranser och tjänster

Robert Jonsson, ställföreträdande Chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet – MSB

13:50 - 14:25 IP-Only - Hur kostsamt kan en DDoS-attack bli för din verksamhet?

Mikael-Westerlund-Teknisk-Chef-IP-Only

6 av 10 bolag har inget skydd mot en DDoS-attack, enligt en Novusundersökning bland 300 företag med över 50 anställda. Vi redogör hur en DDoS-attack kan te sig och hur det påverkar din verksamhet. Och vad de ekonomiska konsekvenserna blir ifall du inte skyddar din verksamhet.

Mikael Westerlund, CTO – IP-Only

14:30 - 15:00 Paneldiskussion & Avslutning

Teodor Axlund leder diskussion tillsammans med dagens talare för att lyfta frågan om DDoS utifrån ett övergripande perspektiv.